Triggerpoint massage

Triggerpoints zijn hypergevoelige delen van een spier die als het ware verkrampt zijn. Ze ontstaan in de vliezen rondom de spier. Door stress, overbelasting, slechte houding, slechte voeding of ingeklemde zenuwbanen kunnen verhardingen in deze vliezen ontstaan. Op de spiervliezen bevinden zich de zogenoemde motorische eindplaten. Deze zenden zenuwprikkels uit, waardoor de spier zich aanspant. Als de spiervliezen verharden, kan het gebeuren dat de motorische eindplaten in de war raken en zenuwprikkels blijven uitzenden, waardoor de spier aangespannen blijft. Ook kunnen triggerpoints ontstaan doordat vliezen te stug en te strak zijn. Bloedvaten en zenuwen worden dan afgekneld. Hierdoor krijgt de spier en zijn omgeving te maken met afnemende doorbloeding en functiestoornissen.

Behandeling van triggerpoints
Door triggerpoint massage wordt de normale situatie in de spier hersteld en de kans om opnieuw de spier te overbelasten wordt weggenomen. De behandeling bestaat uit het uitoefenen van druk op de triggerpoints. De druk wordt aangehouden tot de pijn of gevoeligheid grotendeels weg is. Dit komt omdat de spier ontspant. De behandeling hoeft maar een aantal keren te worden herhaald.
Deze behandeling kan worden toegepast tijdens een sessie Oefentherapie Mensendieck. Dit is een ideale combinantie. De triggerpoint massage zorgt ervoor dat de pijn vemindert of verdwijnt. Met de methode Mensendieck blijft de pijn weg of wordt hanteerbaar. Op die manier wordt niet alleen aan het symptoom gewerkt, maar ook aan het wegnemen van de oorzaak.

Wanneer wordt triggerpoint massage toegepast?
• Carpaal Tunnel Syndroom (tinteling in de hand)
• Frozen Shoulder (pijnlijke beweging en vaak beperking bij bewegen van de arm in het schoudergewricht)
• Ischias (uitstralende pijn in het been) en andere uitstralende klachten
• Groeipijn
• Hoofdpijn
• RSI (tegenwoordig wordt dit CANS genoemd)
• Thoracic Outlet Syndrome (uitstralende klacht naar de arm toe)
• Whiplash
• Rugklachten, zoals spit
• Schouder- en nekklachten
• Hielspoor

Vergoeding
De behandeling van triggerpoint massage wordt toegepast tijdens een behandeling van Oefentherapie Mensendieck en wordt dus door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het aanvullende pakket.